(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 46/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 10 tháng 8 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng từng lô đất): quyền sử dụng đất 06 lô đất tại thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập; 05 lô đất thuộc KDC B11, B12 thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; 01 lô đất thuộc KDC xã Đức Hạnh.

+ Tổng diện tích: 2.508,9 m², trong đó: 06 lô đất xã Bù Gia Mập: 926,1 m2, 05 lô đất xã Phú Nghĩa: 1.387,5 m2, 01 lô đất xã Đức Hạnh: 195,3 m2.

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

+ Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

+ Nguồn gốc đất: Đất công do Nhà nước quản lý.

+ Tổng giá trị tài sản đấu giá: 5.827.544.200 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, hai trăm đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ:

Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1

b. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 119002689994 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 10/9/2020 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/8/2020 đến ngày 14/8/2020.

b. Địa điểm: quyền sử dụng đất 06 lô đất tại thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; 05 lô đất thuộc KDC B11, B12 thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; 01 lô đất thuộc KDC xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/8/2020 đến ngày 08/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định điều 55 của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 11/9/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Gia Mập. ĐT: 02713.727.123 hoặc UBND các xã: Bù Gia Mập, Phú Nghĩa, Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH 06 LÔ ĐẤT THÔN BÙ LƯ, XÃ BÙ GIA MẬP; 05 LÔ KHU DÂN CƯ B11, B12; 01 LÔ ĐẤT KDC XÃ ĐỨC HẠNH

Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2