(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đỉnh Tân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 11/9/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TPHCM ảnh 1