(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cả lô 1.275.000 cổ phần Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang vào ngày 11/9/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

Địa chỉ: Xóm Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Kinh doanh thương mại, dịch vụ

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 33.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 1.275.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.275.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 17/08/2020 đến 16 giờ ngày 07/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 09h30 phút ngày 11/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 10h00 ngày 11/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 17/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 15/09/2020