(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2019 do Chi cục THADS huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ  Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1 (TS1): QSDĐ thửa số 313, TBĐ số 20, DT: 4.515,9 m2, đất CLN và cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 806.362.903 đồng.

- Tài sản 2 (TS2): QSDĐ thửa số 02, TBĐ số 20, DT 2.173,8 m2, đất CLN và cây trồng trên đất; QSDĐ thửa số 136, TBĐ số 15, DT 3234,3 m2, đất CLN và cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 613.937.944 đồng.

- Tài sản 3 (TS3): QSDĐ thửa số 357, TBĐ số 14, DT 1780,8 m2, đất CLN và cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 710.581.310 đồng.

4. Địa chỉ tài sản: TS1 + TS2 + TS3 cùng tọa lạc tại  ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 80.000.000 đồng (TS1); 61.000.000 đồng (TS2); 71.000.000 đồng (TS3).

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đ (TS1); 500.000đ (TS2); 500.000đ (TS3).

7. Cá nhân/ tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 09/09/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và chuyển khoản tiền đặt trước trong 03 ngày làm việc: Ngày 05, 0, 09/09/2019 vào TK số 150180689000040- EIB chi nhánh Mỹ Tho.

8. Thời gian đấu giá: 08 giờ 30 (TS1); 10 giờ 00 (TS2); 14 giờ 00 (TS3) ngày 11/09/2019  tại số 06 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.