(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2022 do Ngân hàng TMCP Kiên Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kiên Long

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng 840 m2 đất tại thửa đất số 2-2, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 712253, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 00839 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2015 đứng tên ông Giang Vĩnh Thắng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Thửa đất số 2-2, tờ bản đồ số 14, địa chỉ: thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

1,421,640,000

200,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/07/2022 - 17:00 08/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính) theo nội dung Quy chế do Công ty ban hành. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 024.62.861.568.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 11/08/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xem tại file đính kèm