(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Nguyễn Đức Thọ do Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định xử lý bao gồm 2171 chiếc dụng cụ kim khí (có danh mục chi tiết kèm theo)

Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 11/8/2021, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 11/8/2021, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 11/8/2021, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 11/8/2021, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 11/8/2021, đấu giá hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Nam Định ảnh 5