(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

114 đôi giầy và 302 chiếc túi xách có nhãn chữ nước ngoài. Chất lượng còn lại 100%

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11/8/2021, đấu giá 114 đôi giầy và 302 chiếc túi xách tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 11/8/2021, đấu giá 114 đôi giầy và 302 chiếc túi xách tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 11/8/2021, đấu giá 114 đôi giầy và 302 chiếc túi xách tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3