(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2020 do Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức ủy quyền như sau:
Ngày 11/8/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 1
Ngày 11/8/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 2
Ngày 11/8/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 3
Ngày 11/8/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 4
Ngày 11/8/2020, đấu giá vật tư thiết bị tại TPHCM ảnh 5