(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a) Tài sản đấu giá:

- Tài sản thứ nhất (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 1529/QĐ-TTTV ngày 14/05/2020): Giá khởi điểm là 41.000.000 đồng.

-Tài sản thứ hai (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00100493/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2020): Giá khởi điểm là 5.600.000 đồng.

- Tài sản thứ ba (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 00017064/QĐ-TTTHTV ngày 18/06/2020): Giá khởi điểm là 9.000.000 đồng.

-Tài sản thứ tư (Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo Quyết định số 2037/QĐ-XPVPHC ngày 18/06/2020): Giá khởi điểm là 79.330.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng/hồ sơ đến 150.000 đồng/ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

c) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

d) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

e) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 04/08/2020 và ngày 05/08/2020.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/07/2020 đến ngày 07/08/2020.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 10/08/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 11/08/2020.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm xem tài sản: Tại Đội QLTT số 5 và Đội QLTT số 7 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: 0969.663.579.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 21/2020/TB-ĐGTS ngày 23 tháng 7 năm 2020)

Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 11/8/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6