(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: số 07, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903831878

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước

Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Tô Văn Sỉấp Mỹ Hưng, xã trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

906,219,600

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 08/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 08/06/2022 - 16:00 06/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện: Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ kèm theo giấy chứng minh nhân dân. Đồng thời, Căn cứ theo khoản 3 Điều 191, Điều 193Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa; đối với đất chuyển trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này, phải là đối tượng được phép đăng ký tham gia đấu giá theo quy định và phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền sau khi trúng đấu giá. - Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 11/07/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Xem file chi tiết tại đây