(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 11/7/2020 như sau:

1. Khu đất đấu giá xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội:

- Nhóm 1 tại VT1 gồm 02 thửa (D-42, D-43). Giá khởi điểm: 24.500.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng/thửa;

- Nhóm 2 tại VT2 gồm 12 thửa (từ thửa D-45 đến D-56). Giá khởi điểm: 14.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/thửa;

- Nhóm 3 tại VT2 gồm 05 thửa (D-44, D-103, D-104, D-110, D-111). Giá khởi điểm: 14.200.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/thửa.

Bước giá chung là: 200.000 đồng/m2. Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 09/07/2020 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn); Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn); Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 08/07 và 09/07/2020 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của tổ chức đấu giá theo thông tin sau: “Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Số TK: 2121.0002.353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV – Chi nhánh Tây Hồ)”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CMTND…” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất)... thửa đất tại nhóm .... Khu đấu giá xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày: Ngày 08/07 và 09/07/2020 (giờ hành chính).

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 11/07/2020 tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất. Đ/c: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất. ĐT: 024.38.768930.