(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá, đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tên người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực

- Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

- Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Địa chỉ: số 169 đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản:

2.1. Tại khu vực thôn Ngọc Tỉnh:

Vị trí: Tờ bản đồ số 24, thửa đất số 21: gồm 06 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 06), diện tích 132 m2/lô, giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/m2

2.2. Tại khu vực thôn Duyên Hưng

Vị trí: Tờ bản đồ số 23, thửa đất số 23: gồm 07 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 07), diện tích 140 m2/lô, giá khởi điểm: 1.050.000 đồng/m2

2.3. Tại khu vực thôn Đô Quan

Vị trí: Tờ bản đồ số 8, thửa đất số 160: gồm 09 lô đất (từ lô số 01 đến lô số 09), diện tích 150 m2/lô, giá khởi điểm: 400.000 đồng/m2

3. Thời hạn xem tài sản: Trong 2 ngày: 27,28/6/2019 (Trong giờ hành chính)

4. Thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/6/2019 đến ngày 08/7/2019 (Trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND xã Nam Lợi và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định. Số tiền hồ sơ:

- Khu vực thôn Ngọc Tỉnh: 500.000đ/hồ sơ

- Khu vực thôn Duyên Hưng và thôn Đô Quan: 100.000đ/hồ sơ

5. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: ngày 08/07/2019 (Trong giờ hành chính) tại trụ sở UBND xã Nam Lợi và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khách hàng nộp gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định ban hành

- Bản sao công chứng giấy chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn giá trị pháp lý;

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;

- Phiếu thu tiền đặt trước hoặc giấy xác nhận đã nộp tiền đặt trước (đối với khách hàng đã nộp tiền đặt trước)

6. Tiền đặt trước:

6.1. Số tiền đặt trước:

- Khu vực thôn Ngọc Tỉnh: 210.000.000đ/1 lô

- Khu vực thôn Duyên Hưng: 25.000.000đ/1 lô

- Khu vực thôn Đô Quan: 10.000.000đ/1 lô

6.2. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Trong 03 ngày 8, 9, 10/7/2019 (trong giờ hành chính) các khách hàng đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá có thể trực tiếp nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại các ngân hàng theo quy định tại quy chế đấu giá hoặc nộp trực tiếp qua Trung tâm, sau đó Trung tâm gửi vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm, khách hàng phải nộp lại cho Trung tâm giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền. Hạn cuối cùng nhận giấy nộp tiền là 16 giờ ngày 10/7/2019. Các trường hợp chuyển giấy nộp tiền hoặc nộp tiền sau 16 giờ ngày 10/7/2019 sẽ không hợp lệ và Trung tâm đấu giá sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các hồ sơ này.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đấu giá đất, mỗi hộ gia đình chỉ được có 01 người tham gia đấu giá (đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự) và không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá sau đây:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e. Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trụ sở UBND xã Nam Lợi và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, hạn cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 8/7/2019. Sau đó, khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định tại mục 6 thông báo này.

Ghi chú: Mỗi người tham gia đấu giá có quyền nhận nhiều bộ hồ sơ để đăng ký đấu giá nhiều lô đất khác nhau nhưng tương ứng với mỗi lô đất phải có đơn đăng ký tham gia, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước mua đấu giá.

8. Hình thức và phương thức đấu giá:

8.1. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên

8.2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp, một vòng cho tất cả các lô đất có cùng tờ bản đồ, cùng giá khởi điểm (gọi là cùng một vị trí đấu giá). Người tham gia đấu giá trả giá theo m2 và nhận đất theo lô, giá mua 01 lô đất sẽ bằng giá trúng đấu giá nhân với diện tích lô đất đó.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 7 giờ 30 phút ngày 11/07/2019 tại UBND xã Nam Lợi, huyện Nam Trực.

Mọi thông tin chi tiết khách hàng liên hệ theo số điện thoại: C.Hường: 083.740.7346, Trung tâm dịch vụ đấu giá: 0228.3836335.