(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH GIA LAI KON TUM

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN SA THẦY.

Địa chỉ: Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc 50 lô đất tại: Dự án điểm dân cư thôn 1, thị trấn sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Mục đích sử dụng đất: đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích, giá khởi điểm, bước giá tối thiểu, tiền hồ sơ, tiền đặt trước của từng lô đất như sau: 

STT

Khu

Số lô

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm để đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ
(đồng/bộ)

II

Mặt tiền đường quy hoạch N2

1

Khu HH13

1

218

196.200.000

20.000.000

100.000

2

Khu HH13

2

218

196.200.000

20.000.000

100.000

3

Khu HH13

3

218

196.200.000

20.000.000

100.000

4

Khu HH13

5

218

196.200.000

20.000.000

100.000

5

Khu HH13

6

218

196.200.000

20.000.000

100.000

6

Khu HH13

7

218

196.200.000

20.000.000

100.000

7

Khu HH13

8

218

196.200.000

20.000.000

100.000

8

Khu HH13

9 (lô góc)

297,8

281.421.000

29.000.000

200.000

9

Khu HH13

22 (lô góc)

302,5

285.862.500

29.000.000

200.000

10

Khu HH13

23

218

196.200.000

20.000.000

100.000

11

Khu HH13

24

218

196.200.000

20.000.000

100.000

III

Mặt tiền đường quy hoạch N3

12

Khu HH6

1 (lô góc)

228,5

215.932.500

22.000.000

200.000

13

Khu HH6

2

188

169.200.000

17.000.000

100.000

14

Khu HH6

3

188

169.200.000

17.000.000

100.000

15

Khu HH6

4

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

16

Khu HH6

5

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

17

Khu HH6

6

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

18

Khu HH6

7

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

19

Khu HH6

8

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

20

Khu HH6

10

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

21

Khu HH6

11

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

22

Khu HH6

12

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

23

Khu HH6

13

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

24

Khu HH6

14

220,8

198.720.000

20.000.000

100.000

25

Khu HH6

15

188

169.200.000

17.000.000

100.000

26

Khu HH6

16

188

169.200.000

17.000.000

100.000

27

Khu HH6

17 (lô góc)

191,6

181.062.000

19.000.000

100.000

28

Khu HH13

10 (lô góc)

307,5

290.587.500

30.000.000

200.000

29

Khu HH13

11

218

196.200.000

20.000.000

100.000

30

Khu HH13

12

218

196.200.000

20.000.000

100.000

31

Khu HH13

13

218

196.200.000

20.000.000

100.000

32

Khu HH13

14

218

196.200.000

20.000.000

100.000

33

Khu HH13

16

218

196.200.000

20.000.000

100.000

34

Khu HH13

17

218

196.200.000

20.000.000

100.000

35

Khu HH13

18

218

196.200.000

20.000.000

100.000

36

Khu HH13

19

218

196.200.000

20.000.000

100.000

37

Khu HH13

20

218

196.200.000

20.000.000

100.000

38

Khu HH13

21 (lô góc)

302,5

285.862.500

29.000.000

200.000

IV

Mặt tiền đường Bùi Thị Xuân

39

Khu HH6

41

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

40

Khu HH6

42

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

41

Khu HH6

43

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

42

Khu HH6

44

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

43

Khu HH6

45

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

44

Khu HH6

46

200,4

180.360.000

19.000.000

100.000

VI

Mặt tiền đường Trần Quốc Toản

45

Khu HH6

18

193,5

174.150.000

18.000.000

100.000

46

Khu HH6

19

193,8

174.420.000

18.000.000

100.000

47

Khu HH6

20

193,8

174.420.000

18.000.000

100.000

48

Khu HH6

21

193,8

174.420.000

18.000.000

100.000

49

Khu HH6

22

193,8

174.420.000

18.000.000

100.000

50

Khu HH6

23

193,8

174.420.000

18.000.000

100.000

* Đấu giá theo từng lô.

- Bước giá: Tối thiểu 2.000.000 đồng/lô. (Tùy vào từng cuộc đấu giá, Đấu giá viên có thể linh hoạt điều chỉnh bước giá cho phù hợp nhưng không được thấp hơn bước giá tối thiểu; Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 08/7/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2019 tại 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 08/7/2019.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum và Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.

Khách hàng nộp khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai KonTum

Số tài khoản: 0761 002378899

Tại ngân hàng: Vietcombank Kon Tum.

(Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền đặt trước phải ghi rõ số Lô đất, tên Đường, tên Dự án trong nội dung nộp tiền).

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 11/7/2019

(Trường hợp cuộc đấu giá không thể kết thúc trong ngày thì sẽ được tiếp tục vào ngày tiếp theo)

Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại địa chỉ: 444 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. ĐT: 02603.850.789