(BĐT) - Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Tiền Phong hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức thực hiện đấu giá khai thác gỗ rừng thông vào ngày 11/7/2019 cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng thông tái sinh tự nhiên, cụ thể như sau:

Diện tích: 1,156 ha (diện tích không có sản lượng 0,3455ha, diện tích có sản lượng 0,8105ha)

Loài cây: Thông nhựa

Năm trồng: Tái sinh tự nhiên

Địa điểm: Gồm 02 lô, khoảnh 2 tiểu khu 120 thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.2. Giá khởi điểm tài sản: 132.752.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

3. Tiền ký quỹ: 20.000.000 đồng/lô (Hai mươi triệu đồng)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Tiền Phong và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đã giao, nhận, khai thác, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường, hoàn trả mặt bằng sau khai thác và làm thanh lý hợp đồng mua bán.

II. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ, THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối thiểu có 02 khách hàng tham gia đấu giá, không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá: Sau khi phiên đấu giá thành công, trong vòng 02 ngày, người trúng đấu giá phải ký kết hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua, bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp 01 lần đủ 100% số tiền trúng đấu giá và tiền ký quỹ cho bên có tài sản đấu giá.

III. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   200.000 đồng/hồ sơ

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 06/07/2019 tại khoảnh 2 tiểu khu 120 thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 08/07/2019 tại Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Tiền Phong và Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 08/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 08/07/2019 đến 16h30 ngày 10/07/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 11/07/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty TNHH NN 01TV Lâm nghiệp Tiền Phong; Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế; Điện thoại: 0234.3865905.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.