(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2022 do UBND huyện Yên Thành ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Địa chỉ: Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Thành

Địa chỉ: thị trấn, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 1

09-2

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 21 lô đất tại xã Tăng Thành

21

ổn định, lâu dài

UBND huyện Yên Thành

27,596,460,000

2,463,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 20/05/2022 - 17:00 08/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: UBND xã Tăng Thành, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/06/2022

Địa điểm: UBND xã Tăng Thành

Ngày 11/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 11/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 11/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ảnh 4