(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sai Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2021 do Agribank Chi nhánh Bình Tân ủy quyền như sau:
Ngày 11/6/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank Chi nhánh Bình Tân ảnh 1