(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2021 do Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 11/6/2021, đấu giá 6 xe nâng Toyota tại TP.HCM ảnh 1