(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 138 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô Passio, biển số 79C-0691 (bán theo hình thức phế liệu).

Đặc điểm tài sản: Loại phương tiện: xe ô tô con. Nhãn hiệu: PASSIO. Số loại: 7D. Số máy: 41040020088390. Số khung: 31510020000028. Năm, nơi sản xuất: 2004, Việt Nam. Số người cho phép chở: 7 chỗ ngồi. Thể tích làm việc của động cơ: 2.890 cm3. Tự trọng: 1.900 kg.

3.2. Giá khởi điểm: 9.500.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu, năm trăm ngàn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 05/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 1 hồ sơ;

- Tiền đặt trước: 1.900.000 đồng/ 1 hồ sơ;

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08/6/2020, 09/6/2020 và 10/6/2020. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa, hạn chót đến ngày 10/6/2020.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo 1 trong 2 cách:

- Cách 1: Nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

- Cách 2: Nộp vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

+ Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 11/6/2020 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.