(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 486888 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/6/2015, vào sổ cấp GCN: CH01586.

Quyền sử dụng đất:

- Thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ số 60, có diện tích: 155 m2 (bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm mét vuông), trong đó có: 70 m2 đất ở + 85 m2 đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Đến năm 2043.

Tài sản gắn liền với đất: 01 giếng nước.

Địa chỉ tại: Thôn 1, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm: 305.634.000 đồng (Ba trăm lẻ năm triệu sáu trăm ba mươi tư ngàn đồng) theo Chứng thư thẩm định giá số 20140556 ngày 22/4/2020 của Công ty cổ phẩn giám định thẩm định Sài Gòn tại Đà Nẵng về việc thẩm định giá để thanh lý tài sản.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày, từ ngày 04 đến ngày 05/6/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 08/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 08/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Biển Hồ Đông Gia Lai hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.