(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. Địa chỉ: Số 34 đường Tôn Thất Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Đối với các lô đất xã Thanh An: Vào lúc 7h30 - 8h30 ngày 11/6/2020, tại Hội trường UBND xã Thanh An.

- Đối với các lô đất xã Cam Nghĩa: Vào lúc 9h - 11h ngày 11/6/2020, tại Hội trường UBND xã Cam Nghĩa.

- Đối với các lô đất xã Cam Thành : Vào lúc 13h30 - 17h ngày 11/6/2020, tại Hội trường UBND xã Cam Thành.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Các lô đất ở và đất thương mại dịch vụ (TMDV) trên địa bàn huyện Cam Lộ:

- Thôn Cam Lộ Phường, xã Cam Nghĩa: 06 lô đất;

- Thôn Trúc Khê, xã Thanh An: 01 lô đât;

- Thôn Tân Định, xã Cam Thành: 09 lô đất;

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 40.032.000đ đến 978.000.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: Theo bảng kê danh mục ký quỹ kèm theo.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 10/6/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, số tài khoản 3904 201 003 775 tại NHNo và PTNT CN Cam Lộ. (Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng với từng số lô đất tham gia đấu giá)

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

- Từ ngày 21/5/2020 đến hết ngày 04/6/2020, tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị

- Từ ngày 05/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020, tại Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thẩm định (đối với các lô đất TMDV): từ ngày 21/5/2020 đến hết ngày 01/6/2020 tại Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ (trong giờ hành chính).

* Điều kiện:

- Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm 01 bản sao/hồ sơ).

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị).

- Có văn bản thẩm định đủ điều kiện thuê đất của cấp có thẩm quyền (đối với các lô đất TMDV tại xã Cam Thủy).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD &PTQĐ huyện Cam Lộ, Điện thoại: 0233 3604 678 hoặc Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233 3550 854. 

DANH MỤC NỘP TIỀN KÝ QUỸ CÁC LÔ ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 11/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1