(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ; địa chỉ: Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm: 95 xe mô tô, đấu giá từng lô, trong đó:

- Lô xe mô tô được phép đăng ký lưu hành gồm: 59 chiếc.

- Lô xe mô tô không được phép đăng ký lưu hành gồm: 36 chiếc.

(Đính kèm 02 danh sách tài sản đấu giá)

4. Giá khởi điểm: 44.140.000 đ (Bốn mươi bốn triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng), cụ thể:

- Lô xe mô tô được phép đăng ký lưu hành gồm: 59 chiếc. Giá khởi điểm: 32.800.000 đ (Ba mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng). 

- Lô xe mô tô không được phép đăng ký lưu hành gồm: 36 chiếc. Giá khởi điểm: 11.340.000 đ (Mười một triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

(Người trúng đấu giá chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký sang tên tài sản sau khi trúng đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Kho Công an thị xã Long Mỹ (khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 59 xe: 100.000 đ/hồ sơ; lô 36 xe: 50.000 đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: Lô 59 xe: 6.500.000 đ/hồ sơ; lô 36 xe: 2.000.000 đ/hồ sơ Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 08/6/2020 đến 17h00 ngày 10/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…….

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 ngày 08/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Khi đăng ký tham gia người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo quy định.

10. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá

a) Thời gian: Từ ngày 08/6/2020 đến 17h00 ngày 10/6/2020

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được nộp phiếu trả giá sau khi đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức bố cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11/6/2020 tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ (Số 74, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.

Ngày 11/6/2020, đấu giá 95 xe mô tô tại tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 11/6/2020, đấu giá 95 xe mô tô tại tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 11/6/2020, đấu giá 95 xe mô tô tại tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 11/6/2020, đấu giá 95 xe mô tô tại tỉnh Hậu Giang ảnh 4