(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/6/2020 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 33/HĐ-ĐG ngày 18/5/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 3 đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản và nơi có tài sản đấu giá: 850,624m3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục khối lượng chi tiết chủng loại, các loại gỗ được thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 213A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh và 553/26 Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

c/ Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan,…: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm chi phí bốc xếp, vận chuyển, thuế giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn lao động, phòng chóng cháy nổ và bàn giao mặt bằng trống cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thỏa thuận, đồng thời nộp lệ phí và chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng đối với tài sản đã trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Quyết định số 1180/QĐ-SXD-HTKT ngày 14/8/2019 của Sở Xây dựng về phê duyệt thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

-Quyết định số 258/QĐ-TTHT ngày 13/9/2019 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá vật tư thu hồi gỗ, củi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh.

-Chứng thư thẩm định giá số 03/CTTĐG ngày 11/12/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

-Quyết định số 191/QĐ-SXD-HTKT ngày 20/02/2020 của Sở Xây dựng về phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

-Quyết định số 135/QĐ-TTHT ngày 17/3/2020 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018).

-Thông báo số 1643/TB-TTHT ngày 11/5/2020 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/10/2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 2.600.494.381 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn ba trăm tám mươi mốt đồng). Giá trị trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b/ Tiền đặt trước tham gia đấu giá (tương đương 20% giá khởi điểm): 520.098.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 08, 09 và 10/6/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Do đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá nên Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh quyết định người tham gia đấu giá có quyền trả giá từ giá khởi điểm trở lên và không khống chế bước giá, đồng thời có Văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 04 và 05/6/2020 (giờ hành chính), tại số 213A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh và 553/26 Nguyễn Kiệm, Phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ: anh Chín, số điện thoại: 0964760124.

Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan, bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (giờ hành chính): Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 08/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng và phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 11/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa vụ giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa đến nhận tài sản thì người trúng đấu giá có trách nhiệm phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (nếu có).