(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2021 do Agribank Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 11/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Đức, TPHCM ảnh 1