(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Á Âu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2020 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: XE Ô TÔ NHÃN HIỆU NISSAN; SỐ LOẠI NAVARA; LOẠI XE TẢI PICKUP CABIN KÉP; MÀU ĐEN; BKS 29H-142.46; SỐ KHUNG: 2D23Z0045491; SỐ MÁY: YD25790800T

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Địa chỉ: số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Á Âu

Địa chỉ: B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02466821313

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 11/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Ngày 11/5/2020, đấu giá xe ô tô NISSAN tại Hà Nội ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 21/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 08/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Á Âu - Địa chỉ: B14 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 06/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 23:00 08/05/2020