(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2020 do Thị ủy Ninh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Xe ô tô Mazda năm 2001 BKS 79C-0667.

- Loại xe: ô tô con;

- Số loại (Model code): 626;

- Số khung: GF22S1MH000530;

- Số máy: FS814940;

- Nước sản xuấtViệt Nam;

- Màu sơn: Xanh;

- Nhiên liệu: Xăng

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thuộc quyền sở hữu của Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ninh Hòa không có nhu cầu sử dụng thanh lý.

3. Giá khởi điểm: 52.820.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Ghi chú: Đã bao gồm thuế GTGT. Chưa bao gồm phí trước bạ, lệ phí địa chính, các loại thuế và phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Chi phí này do người trúng đấu giá chi trả.

4. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng), là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

5. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Mười một triệu đồng/hồ sơ).

Thời gian nộp: ngày 05/05/2020 đến ngày 09/05/2020 (trong giờ hành chính).

Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 005 110 3373 003 của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Trần Duy Hưng.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bẵng chữ: Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ (bao gồm phiếu trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp): Trong giờ hành chính từ ngày 05/03/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/05/2020. Tại 50Bis Yersin, P.Phương Sài, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/05/2020 và ngày 10/05/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: 999 Trần Quý Cáp, P.Ninh Hiệp, T xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 11/05/2020 tại 50 Bis Yersin, P.Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Tuỳ thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá phù hợp với thực tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô – Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa, 50Bis Yersin, P.Ninh Hiêp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0909828687 (Mr Luật).