(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2020 do bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định (địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng 01 nhà thuốc tại tầng 1 thuộc nhà A1 hai tầng, cấp II với diện tích 13 m2 của bệnh viện da liễu tỉnh Nam, giá trị theo sổ sách kế toán: 40.937.469 đ, giá trị còn lại đến 31/12/2019: 30.293.727 đ (chiếm tỷ lệ so với tổng nguyên giá tài sản là nhà, đất: 0,94%), mục đích thuê tài sản: làm dịch vụ bán thuốc phục vụ người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định. Thời gian thuê là 3 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 2.000.000 đ/tháng tương đương 6.000.000 đ/quý (Hai triệu đồng trên tháng tương đương sáu triệu đồng trên quý)

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 08/5/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 04, 05/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 06, 07, 08/5/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 1.000.000 đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 11/5/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).