(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2019 do giữa Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 8h00 ngày 11/05/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng 16 lô đất ở tại khu Đồng Nhà Rèo, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

STT

Tên ô/thửa đất

Diện tích

(m2)

Gía khởi điểm (VNĐ/m2)

Thành tiền (VNĐ/ ô, thửa đất)

Tiền đặt trước

(VNĐ)

Bước giá

(VNĐ/m2)

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

(VNĐ)

1

Ô số 01

121.0

2.300.000

278.300.000

50.000.000

30.000

200.000

2

Ô số 02

166.0

2.300.000

381.800.000

50.000.000

30.000

200.000

3

Ô số 03

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

4

Ô số 04

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

5

Ô số 05

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

6

Ô số 06

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

7

Ô số 07

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

8

Ô số 08

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

9

Ô số 09

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

10

Ô số 10

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

11

Ô số 11

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

12

Ô số 12

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

13

Ô số 13

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

14

Ô số 14

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

15

Ô số 15

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

16

Ô số 16

120.0

2.300.000

276.000.000

50.000.000

30.000

200.000

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/04/2019 đến ngày 26/04/2019 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/04/2019 đến ngày 08/05/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại: Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Mrs Ha)

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 35 1111 466 8888, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Việt Trì

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật,thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447.

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ