(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2019 do Phong Tài chính Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:
Ngày 11/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 11/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 11/5/2019, đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3