(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2019 do Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Tổ 16C, Khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở như sau:

1. Vị trí: Khu 2, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ,  gồm 23 ô đất.

- Diện tích: 187,2 m2 ÷ 297,1 m2/ ô.

- Giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2 ÷ 10.000.000 đ/ m2.

2. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/ hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

4.  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến  09h00, ngày  08/05/2019 tại  UBND  xã  Vĩnh Phú; Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh hoặc Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ  đấu giá:  Từ ngày thông báo đến 10h00, ngày  08/05/2019 tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày, từ ngày 25/04 và 26/04/2019 (trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá như trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 11/05/2019 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Phú.

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank  Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá:  Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ (trong giờ hành chính):

- Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh;

- UBND xã Vĩnh Phú.