(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 11/5/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 21 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Diện tích đất: 3.633 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Số
TT

Ký hiệu Lô số

Tờ bản đồ địa chính

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô )

Tiền đặt trước ( đồng/lô)

1

380

14

161,5

Vị trí 1, Tuyến vào thôn Dương Nổ Cồn

800.000

129.200.000

19.000.000

2

381

14

161,5

800.000

129.200.000

3

398

14

170

800.000

136.000.000

4

399

14

170

800.000

136.000.000

5

419

14

170

800.000

136.000.000

6

420

14

170

800.000

136.000.000

7

437

14

170

800.000

136.000.000

8

438

14

152

800.000

121.600.000

9

400

14

170

Vị trí 2, Tuyến vào thôn Dương Nổ Cồn

700.000

119.000.000

10

401

14

195,5

700.000

136.850.000

11

414

14

195,5

700.000

136.850.000

12

415

14

170

700.000

119.000.000

13

416

14

170

700.000

119.000.000

14

417

14

170

700.000

119.000.000

15

418

14

170

700.000

119.000.000

16

439

14

156

700.000

109.200.000

17

440

14

160

700.000

112.000.000

18

441

14

164

700.000

114.800.000

19

442

14

168

700.000

117.600.000

20

443

14

172

700.000

120.400.000

21

444

14

247

700.000

172.900.000

Tổng cộng

3.633

2.675.600.000

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 08/05/2019 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 08/05/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 08/05/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 08/05/2019 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h ngày 08/05/2019 đến 16h ngày 10/05/2019 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 11/05/2019 tại Hội trường UBND xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại TP. Huế - Số 22 Tố Hữu, TP. Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang. Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3958.780