(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/4/2019. 
Ngày 11/4: 4/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11/4: 4/465 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 461 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT/HSYC: Trong TBMT/TBMCH, Trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Đông Hưng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đều không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT/HSYC (số thông báo lần lượt là: 20190431749 - 00; 20190429731 - 00 và 20190429725 - 00). Hai đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn các gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là 20190431529 - 00, thời điểm đăng tải: 11/04/2019 14:53) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 11/4/2018 đến ngày 16/4/2018. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Áp dụng sai loại gói thầu: Bệnh viện 09 (TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện (số thông báo là: 20190429197 - 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.