(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02839406853

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch

Địa chỉ: Thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 06/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 08/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 17/03/2022 - 16:30 08/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng có nhu cầu sử dụng tài sản, chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và phương án đấu giá đã phê duyệt. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng tham gia đấu giá được đăng ký tham gia đấu giá khi đủ điều kiện sau: Có đơn xin tham gia đấu giá tài sản; Cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đúng mục đích khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định; Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân tham gia đấu giá; Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 11/04/2022

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu tại Quảng Bình

Ngày 11/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 11/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 11/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 11/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 5