(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2021 như sau:
Ngày 11/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1