(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2021 như sau:
Ngày 11/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1