(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HLC thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 11/4/2020 do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh HLC; Địa chỉ: số 72 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Người có tài sản bán đấu giá: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4; Địa chỉ: Số 662 Bà Triệu, phường Điện biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc trên đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số BC 044921 tại địa chỉ: 08 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cụ thể:

Thửa đất: 117, tờ bản đồ số 07;

Địa chỉ thửa đất: phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích: 112,2m2;

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Vị trí địa lý:  

+ Phía Bắc giáp đường Phan Chu Trinh;

+ Phía Đông giáp nhà dân;

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch;

+ Phía Tây giáp nhà dân.

Tài sản trên đất: nhà cấp 3, số tầng: 05 tầng.

3.2. Nơi có tài sản đấu giá: phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa điểm, thời gian xem tài sản đấu giá và giấy tờ, tài liệu liên quan: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá tại địa chỉ 08 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh Hóa hoặc đăng ký để được Công ty Đấu giá Hợp danh HLC phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 bố trí xem thực tế tài sản từ ngày 25/3/2020 đến ngày 27/3/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm, thời gian đăng ký xem tài sản đấu giá: Tại Phòng Kế hoạch đầu tư – Tầng 3 Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4: từ 08h00’ ngày 23/3/2020 đến 17h00’ ngày 24/3/2020.

Địa điểm, thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Phòng Kế hoạch đầu tư – Tầng 3 Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4: từ 08h00’ ngày 23/3/2020 đến 17h00’ ngày 08/4/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá:

Giá khởi điểm: 15.670.000.000 đồng (Mười lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng)

Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí khác theo quy định của nhà nước và các thủ tục công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí trên.

Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá là 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ);

Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng/1 hồ sơ (Một tỷ, năm trăm triệu đồng trên một hồ sơ);

Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu phiếu trả giá:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ 08h00’ ngày 23/3/2020 đến 17h00’ ngày 08/4/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) tại Phòng Kế hoạch đầu tư – Tầng 3 Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4;

Thời gian thu phiếu trả giá: từ 08h00’ ngày 08/4 đến 17h00’ ngày 10/4/2020 (trong giờ hành chính), tại Phòng Kế hoạch đầu tư - Tầng 3 Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4;

(Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, bỏ vào phong bì tự niêm phong và bỏ vào thùng phiếu của Công ty Đấu giá Hợp danh HLC đã được niêm phong)

Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 08h00’ ngày 08/4 đến 17h00’ ngày 10/4/2020;

Hình thức nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh HLC

+ Tài khoản: 210 0101 388 66 99 - tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Chi nhánh Thanh Hóa";

Nội dung nộp tiền đặt trước:

[Họ tên người đấu giá] _ Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD4

8.2. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Là các tổ chức/Cá nhân được pháp luật Việt Nam cho phép tham gia đấu giá và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế do công ty Đấu giá Hợp danh HLC ban hành.

8.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

+ Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

+ Nộp đủ tiền đặt trước;

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định (hoặc có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (01 vòng). Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, bỏ vào phong bì niêm phong và nộp lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh HLC cùng với việc nộp hồ sơ. Tại buổi công bố giá sẽ mở niêm phong công bố mức giá đã trả.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 11/4/2020; Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Thông tin liên hệ: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh HLC (Trong giờ hành chính; điện thoại: 0912.444.339; Email: daugiathanhhoa@gmail.com).