(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở còn lại tại Khu đất dải cây xanh và Khu C1 thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, quỹ đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, vào ngày 11/4/2020 cụ thể như sau:

Phiên đấu giá: Vào lúc 10h00’ thứ 7, ngày 11/4/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ thứ 4, ngày 08/4/2020. 

Ký hiệu
lô đất

Tên đường, lộ giới

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiềnđặt trước (trđ)

Bước giá (trđ)

D1-2

Đường ĐS5 và đường ĐS13

221,95

21.780.000

4.834.071.000

850

242

D1-3

Đường ĐS5 và đường ĐS13

221,95

21.780.000

4.834.071.000

850

242

D1-4

Đường ĐS5 và đường ĐS13

221,95

21.780.000

4.834.071.000

850

242

D1-7

Đường ĐS5 và đường ĐS13

241,25

21.780.000

5.254.425.000

850

263

D1-8

Đường ĐS5 và đường ĐS13

241,25

21.780.000

5.254.425.000

850

263

D1-9

ĐườngĐS5 và đường ĐS13

241,25

21.780.000

5.254.425.000

850

263

D1-10

Đường ĐS5 và đường ĐS13

241,25

21.780.000

5.254.425.000

850

263

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào thứ 7 các tuần tiếp theo.

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

01 chứng từ nộp tiền đặt trước

01 bản sao giấy CMND

01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000097979 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526799999 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810000858888 tại BIDV Quy Nhơn

Tài khoản số: 58010006666888 tại BIDV Bình Định

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Định.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386