(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá, gồm 02 tài sản:

a) Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Thửa đất số 12, Tờ bản đồ số 94, diện tích 11.146,6 m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến 07/4/2064, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BU 198376do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 08/8/2014 mang tên ông Nguyễn Tài và bà Nguyễn Thị Thanh Oanh.

Địa chỉ thửa đất tại: Thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đất có tứ cận như sau:

Phía Đông giáp đất ông Phước, dài 85,3m;

Phía Tây giáp đất ông Quốc, dài 64,2m;

Phía Nam giáp đường đất và đất ông Gần, dài 136,1m;

Phía Bắc giáp đất ông Phi, dài 141m.

Tài sản gắn liền trên đất gồm:

  - 01 (một) căn nhà cấp IV, diện tích 63m2, xây dựng năm 2016. Tường xây gạch rỗng không tô trát, nền lát gạch ceramic (trong đó có 01 phòng sinh hoạt chung, 01 phòng ngủ, 01 phòng tắm và bếp);

  - 01 (một) cửa đi chính khung sắt hộp, diện tích 2,7m2;

- 01 (một) cửa đi sau khung sắt hộp, diện tích 1,35m2;

- 01 (một) cửa sổ khung sắt hộp, diện tích 0,8m2;

- 01 (một) cửa sổ khung sắt hộp, diện tích 0,48m2;

- Sân bê tông nền láng xi măng, diện tích 161,4m2

  - 01 (một) bể nước xây gạch, thể tích 2.08m3;

  - 01 (một) giếng sâu 15m, rộng 01m;

  - 01 (một) chuồng heo xây gạch không tô trát, mái lợp tôn, diện tích 84,64m2 , xây dựng năm 2016;

  - Cây trồng trên đất: Cây tiêu: 561 trụ, trong đó 130 trụ trồng năm 2015 là trụ bê tông, tiêu đã chết, 431 trụ trồng năm 2016 (287 trụ bê tông, 144 trụ cây sống, 03 tbụi tiêu đã chết, 08 bụi phát triển kém, 42 bụi tiêu sinh trưởng phát tiển tốt); Cây bơ: 90 cây giống M2 trồng năm 2013; Cà phê vối: 445 cây (trong đó: 25 cây trồng năm 1999, đã già cỗi, 395 cây trồng năm 2013, trồng xen trên diện tích bơ, cây phát triển kém); Cây sầu riêng: 10 cây (trong đó: 02 cây sầu riêng thực sinh, trồng năm 2009, 08 cây sầu riêng ghép Thái Lan, trồng năm 2018); Cây mận: 02 cây (trong đó: 01 cây mận thực sinh, trồng năm 2011, 01 cây ghép trồng năm 2016); Cây mít tố nữ: 01 cây, trồng năm 2017; Cây xoài: 01 cây xoài thực sinh, trồng năm 2016.  Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 09/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Giá khởi điểm: 631.230.606 đồng (Sáu trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi ngàn, sáu trăm lẻ sáu đồng)

b) Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Thửa đất số 243, Tờ bản đồ số 32, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 087339 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 15/10/2001, mang tên hộ ông Huỳnh Văn Hậu đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tài và bà Nguyễn Thị Thanh Oanh ngày 13/11/2015, đất có diện tích theo giấy chứng nhận 910m2, diện tích đo đạc thực tế kê biên: 847m2 (thiếu so với GCN QSD đất là 63m2) trong đó: 200m2 đất ở và 647m2 đất vườn. Thời hạn sử dụng lâu dài và đến hết tháng 10/2051.

Địa chỉ tài sản tại: Thôn Hà Lòng 2, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

  Đất có tứ cận như sau:

Phía Đông giáp đất ông Cư, dài 135,76m;

Phía Tây giáp đất ông Tuỳ, dài 134,65m;

Phía Nam giáp đường quy hoạch, rộng 05m;

Phía Bắc giáp đường quy hoạch, rộng 08m.

Thửa đất kê biên chia làm 2 (hai) lô như sau:

- Lô thứ nhất: Diện tích 528m2 trong đó: 200m2 đất ở và 328m2 đất vườn

Phía Đông giáp đất ông Cư, dài 71,14m;

Phía Tây giáp đất ông Tuỳ, dài 71m;

Phía Nam giáp đất bà Nguyễn Thị An (đã mất), có ông Vương Thanh Quốc đại diện (là cháu nội của bà An), rộng 07m;

Phía Bắc đường quy hoạch, rộng 08m.

Tài sản gắn liền trên đất (Chưa được cấp quyền sở hữu nhà ở): 01 nhà cấp IV, diện tích 96,69m2, xây dựng năm 2012. Kết cấu: Tường xây gạch rỗng tô trát tường quét vôi, mái lợp tôn, trong đó nhà có nền lát gạch ceramic 36,21m2, nền lát vữa xi măng 60,48m2 gồm có 02 phòng sinh hoạt chung, 02 phòng ngủ, 02 phòng vệ sinh, 01 phòng bếp);

  + 01 (một) cửa đi chính khung sắt hộp kính, diện tích 2,6m2;

+ 02 (hai) cửa phòng ngủ khung sắt hộp kính, diện tích 3,04m2;

+ 01 (một) cửa đi phụ khung sắt hộp kính, diện tích 2,14m2;

+ 02 (hai) cửa phòng vệ sinh khung sắt hộp, diện tích 3,04m2;

+ 01 (một) cửa sổ khung kính lật 1,1m2;

+ 01 (một) cửa đi chính khung sắt hộp kính, diện tích 2,2m2

+ 01 (một) cửa sổ khung sắt hộp kính diện tích 0,99m2;

  + Cây trồng trên đất gồm: Cà phê vối: 11 cây đã già cỗi hết giá trị sử dụng.

- Lô thứ hai: (lô đất có tranh chất) Diện tích 319m2 Mục đích sử dụng: Đất vườn.

Phía Đông giáp đất ông Cư, dài 64,62m;

Phía Tây giáp đất ông Tuỳ, dài 63,65m;

Phía Nam đường quy hoạch, rộng 05m;

Phía Bắc giáp đất bà Oanh, ông Tài, rộng 05m.

Tài sản gắn liền trên đất: Không có.

  Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sảnvào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/01/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa.

Giá khởi điểm: 229.555.099 đồng (Hai trăm hai mươi chín triệu nămtrăm năm mươi lăm ngàn không trăm chín mươi chính đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 08/4/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: đến 16 giờ ngày 08/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ so:

Tài sản thứ nhất: Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng; tiền đặt trước: 94.000.000 đồng.

Tài sản thứ hai: Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng; tiền đặt trước: 34.000.000 đồng

Tiền đặt trước nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày08/4/2019; tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 11/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia LaiĐịa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.