(BĐT) - Công Ty TNHH Bán đấu giá tài sản Tây Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy ủy quyền như sau:

1.Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

-Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tây Nam. Địa chỉ: Số 04, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

-Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy. Địa chỉ: Số 19, đường Hồ Hải Nghĩa, khu phố 2, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

2. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản:

- Đấu giá quyềnsử dụng đất của 34 nền, mục đích sử dụng là đất ở nông thôn (ONT), Lô Ô 9 - Dãy M, L và Phần nền Ô11 mặt tiền đường đường nhựa 6m, thuộc Cụm dân cư Mỹ Phước Tây, xã Mỹ Phước Tây,thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Đấu giá thửa đất số 96, tờ bản đồ 42: Diện tích 1.582 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị (ODT), thuộc phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;mặt tiền Quốc lộ 1A (đoạn từ Đường Võ Việt Tân đến Cầu Cai Lậy).

- Tiền đặt trước đối với các nền và thửa đất bán đấu giá bằng 15% trên giá khởi điểm tài sản được làm tròn lên đến hàng triệu.

Cụ thể như sau:

Cụm dân cư Mỹ Phước Tây: 

STT

Lô (Ô) - Dãy

Nền số

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm
(ĐVT: đồng)

Tiền đặt trước

Làm tròn

(ĐVT: đồng)

13

Ô 9,dãyL

06

91,80

150.368.000

23.000.000

14

Ô 9,dãyL

10

91,80

150.368.000

23.000.000

15

Ô 9,dãyL

12

91,80

150.368.000

23.000.000

16

Ô 9,dãyL

13

91,80

150.368.000

23.000.000

17

Ô 9,dãyL

14

91,80

150.368.000

23.000.000

18

Ô 9,dãyL

15

91,80

150.368.000

23.000.000

19

Ô 9,dãyL

16

91,80

150.368.000

23.000.000

20

Ô 9,dãyL

17

91,80

150.368.000

23.000.000

21

Ô 9,dãyL

18

91,80

150.368.000

23.000.000

22

Ô 9,dãyL

19

90,00

147.420.000

23.000.000

23

Ô 9,dãyL

20

90,00

147.420.000

23.000.000

24

Ô 9,dãyL

21

90,00

147.420.000

23.000.000

25

Ô 9,dãyL

24

90,00

147.420.000

23.000.000

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian:Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 05/04/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi tài sản tọa lạc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết ngày 05/04/2019(trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tây Nam;

+ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy.

5. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

5.1. Tiền mua hồ sơ:

- Cụm dân cư Mỹ Phước Tây:

+ Phần nền Lô Ô 9: Dãy L mức thu là: 200.000 đồng/01 hồ sơ

5.2. Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy, Tài khoản số: 6907201004655 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh Cai Lậytrong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm:Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 05/04/2019(trong giờ hành chính), tại Công ty TNHH Bán đấu giá Tây Namhoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trướcmua tài sản trong thời hạn quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

7.1. Thời gian tổ chức đấu giá:

- Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/04/2019, tổ chức bán đấu giá Cụm dân cư Mỹ Phước Tây thuộc Ô 9 - dãy L

7.2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao thị xã Cai Lậy. Địa chỉ: Phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, nhiều vòng.

- Điện thoại liên hệ: Số 0273 889978 hoặc MS. Nguyên 0945.204593 hoặc Website: daugiataynam.vn