(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) để giao đất có thu tiền sử dụng đất 03 lô đất xen cư tại phường Cẩm Phô và phường Cẩm Châu thành phố Hội An do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng)

Giá khởi điểm từng lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

01

Lô đất số 01 - tờ bản đồ số 37 tại khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

68,00

40.000.000

2.720.000.000

400.000.000

50.000.000

02

Thửa đất số 787/1(779) - tờ bản đồ số 55 tại đường TrầnNhân Tông, khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

255,00

18.700.000

4.768.500.000

400.000.000

50.000.000

03

Thửa đất số 13/1 - tờ bản đồ số 36 tại khối Sơn Phô II, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

123,90

18.000.000

2.230.200.000

400.000.000

50.000.000

Tổng cộng

446,90

9.718.700.000

+ Tổng giá khởi điểm: 9.718.700.000 (Chín tỷ, bảy trăm mười tám triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn).

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An để sắp xếp thời gian.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 16h30 ngày 05/04/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 15h00 ngày 08/04/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tại 02 nơi:

- Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An (ĐC: Số 03 Nguyễn Huệ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

- Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: 150 Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hội An (ĐC: Số 03 Nguyễn Huệ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoảnsố 56210002133953 mở tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc (Khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô; Khối Sơn Phô I, Sơn Phô II, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Dự kiến lúc 08h30 ngày 11/04/2019 tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Tp. Hội An (Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Huệ, thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). (Khách hàng đi dự đấu giá theo giấy mời của Công ty)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.