(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 11/3/2022, đấu giá xe ô tô Thaco tại TP.HCM ảnh 1