(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam

Địa chỉ: ô số 67, CTKD dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0904066996

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:00 23/02/2022 - 17:00 08/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các Cá nhân/Tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn và thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 11/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Việt Nam

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ảnh 2