(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh BÌnh Phước, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713860213

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Địa chỉ: hị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 08/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 18/02/2022 - 17:00 05/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 18/2/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 8/3/2022 đăng ký trực tiếp duy nhất tại 01 địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.  Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/03/2022

Địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ảnh 3