(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 11/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Việt Thép tại Agribank Chi nhánh 7 tại TPHCM ảnh 1