(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với 02 cơ sở thuộc UBND thành phố Thái Nguyên quản lý, sử dụng tại tổ 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, bao gồm:

+ Trụ sở làm việc cũ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên thuộc thửa đất số 69, tờ bản đồ số 21, diện tích 633m2, đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 637417 (cấp năm 2006). Tài sản gắn liền với thửa đất là 01 ngôi nhà cấp IV, một tầng, tổng diện tích sàn nhà sử dụng là 370m2.

+ Trụ sở làm việc cũ của Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đồng Hỷ tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 21, diện tích 966,6m2, đã được UBND tỉnh Giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước số NO 018470 (cấp năm 2004). Tài sản gắn liền với thửa đất là 01 ngôi nhà cấp IV, một tầng, tổng diện tích sàn nhà sử dụng là 216m2.

Vị trí: Thuộc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.

Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá theo quy hoạch chi tiết: 715,97m2.

Mục đích: Thực hiện theo Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với 02 cơ sở thuộc UBND thành phố Thái Nguyên quản lý, sử dụng tại Tổ 2, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên.

- Giá khởi điểm: 15.566.892.933 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm sáu mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi hai ngàn, chín trăm ba mươi ba đồng chẵn)

- Bước giá đấu giá: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

* Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 25/02/2021 (trong giờ hành chính). Tại nơi có tài sản.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/3/2021 (trong giờ hành chính). Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/03/2021 đến 17h00’ngày 10/03/2021.

* Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 2.335.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.

+ Một tổ chức chỉ được đứng tên tham gia 01 bộ hồ sơ và chỉ cử một thành viên tham gia đấu giá.

+ Người trúng đấu giá phải thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký.

- Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên số 111002632209 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Thái Nguyên.

* Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; số vòng đấu giá là 05 vòng đấu giá thông thường và 1 vòng đấu giá phụ hoặc bốc thăm (nếu có).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

* Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 14h00 ngày 11/3/2021. Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên: Điện thoại: 0208.3658696; Địa chỉ: Số 7, đường CMT8, thành phố Thái Nguyên./.