(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá lô gỗ tròn nhóm VI, VII, VIII, số lượng 412 (khúc) khối lượng 15,544m3 là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tịch thu sung quỹ Nhà nước, vào ngày 11/3/2020 cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2020. Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; số lượng; chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước. 

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng khúc

Khối lượng (m3)

Tỷ lệ chất lượng còn lại %

Đơn giá (đ/m3)

Tổng giá khởi điểm (đ)

Nơi có tài sản

1

Gỗ tròn nhóm V (Lòng Mang, Ràng Ràng)

m3

133

2,368

90

1.200.000

2.557.440

Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Gỗ tròn nhóm VII, VIII (Giẻ trắng,Sp, Bông Bạc)

m3

17

0,287

90

800.000

206.640

2

Gỗ tròn nhóm VI (Ràng

Ràng)

m3

154

7,914

85

1.100.000

7.399.590

Gỗ tròn nhóm VII (SP)

m3

08

0,139

85

800.000

94.520

3

Gỗ tròn nhóm VI

( Ràng Ràng)

m3

66

3,034

85

1.100.000

1.717.980

Gỗ tròn nhóm VII, VIII (Giẻ, Trắng, Sung)

m3

3

0,172

85

800.000

116.960

4

Gỗ tròn nhóm VI

( Ràng Ràng)

m3

31

1,630

90

1.200.000

1.956.000

Tổng cộng

412

15,544

14.049.130

- Nơi có tài sản: Tại Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước: 2.800.000 đ; Bằng chữ: Hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn./

Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 06/3, 09/3 đến 16h 00 phút ngày 10/3/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 03/3/2020 đến 16h30’ ngày 09/3/2020. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.