(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2019 do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:
Ngày 11/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 11/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 11/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 30 lô đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 3