(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/03/2020. 
Ngày 11/3: 1/324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11/3: 1/324 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 323 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị YCBG chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng MK (tỉnh Quảng Bình) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Sửa chữa phòng học tại điểm Minh Xuân Trường Tiểu học Xuân Hóa (Số thông báo là: 20200316677 - 00, thời điểm đăng tải: 11/03/2020 08:01) dự kiến phát hành YCBG từ 08 giờ 01 ngày 11/03/2020 đến 14 giờ 00 ngày 12/03/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG.

Thông tin chi tiết về trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.