(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2020 do Trung tâm Y Tế huyện Triệu Phong ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Trung tâm Y Tế huyện Triệu Phong. Địa chỉ: 07 Đặng Thí, Thị trấn ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị.

- Tài sản: 01 Xe ô tô cứu thương, số khung: KPD66111853907559; Số máy: 6629111016336; Biển kiếm soát: 74B-1415; loại xe Mercedes- Ben; năm sử dụng: 2005.Tình trang: Động cơ không hoạt động, đã hư hỏng.

- Thời gian, địa điểm đấu giá(công bố giá): Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 11/02/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn)

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 5.000.000đồng

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 06; 07; 10/2/2020(trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Quảng Trị.; Số TK: 118000089401; Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 05; 06/02/2020tại địa chỉ có tài sản (liên hệ công ty để cử cán bộ hướng dẫn).

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 07/02/2020(trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đáu giá theo quy chế đấu giá và quy định pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản nói trên.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo bán đấu giá và Quy chế đấu; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng ; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379