(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long.

* Đặc điểm tài sản: Lô gỗ, củi sau chặt hạ của công trình nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Giá khởi điểm: 106.057.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/đơn đăng ký.

- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

2. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/02/2020 tại nơi tài sản tọa lạc (Giờ hành chính)

3. Thời gian địa điểm bán hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thống báo đến 11 giờ 00 phút ngày 06/02/2020 tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Giờ hành chính).

4. Tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/02/2020 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.