(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 466 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 10/4/2020 đến ngày 13/4/2020.
Ngày 11-13/4: 3/466 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11-13/4: 3/466 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 463 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200422316 - 00) dự kiến phát hành HSYC từ 11 giờ 37 ngày 13/4/2020 đến 15 giờ 00 ngày 17/4/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Công ty Điện lực Hưng Yên đăng tải thông báo mời thầu rông rãi Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và sửa chữa thuộc hạng mục SCL năm 2020: “(1) Xe ô tô BKS 89K-7874 và (2) Xe ô tô BKS 29C-09787” (Số thông báo là: 20200423676 - 00) nêu loại gói thầu xây lắp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (Số thông báo là là: 20200426550 - 00), nêu giá trị bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.